decor image
decor image
header image

I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie grona społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego, dla których ważne są wartości takie jak: społeczeństwo obywatelskie, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność. W ramach projektu został zrealizowany: key visual, plakat, grafiki do social media, program kongresu, ulotka, zaproszenie, identyfikatory dla uczestników, strona internetowa kongresu: kongres.konfederacjaipr.pl oraz relacja video i foto.

client

Main roles

Project timeline

strona kongresu

case image

case image

case image

case image

case image

case image

case image

strona główna

strona główna
Back to all cases